Saltar a los contenidos

Volver a la lista de proyectos

El portafoli electrònic com a procediment avaluador de l’aprenentatge per a la comprensió als centres de secundària de la Xarxa School+

Convocatòria ARIE2005. DURSI. Generalitat de Catalunya, 2006-2007.

Finalitats

 • Generar coneixements que permetin planificar i posar en pràctica formes d’explicitar i fer públics els processos i resultats de l’aprenentatge orientat a la comprensió i la dotació de sentit. Un aprenentatge que intenta anar més enllà de les formes superficials i factuals que sovint caracteritzen el coneixement escolar, amb la fi de dotar al sistema de sistemes d’avaluació (per exemple el portafoli analògic o digital) que possibilitin tant explorar i valorar el sentit de l’apropiació personal del coneixement per part dels estudiants com convertir-se en part substancial del propi procés d’aprenentatge (avaluació per a l’aprenentatge vs. avaluació de l’aprenentatge).
 • Millorar de les relacions entre l’ensenyament i l’aprenentatge als centres de secundària, a partir de l’anàlisi dels processos que tenen lloc en una perspectiva d’ensenyament i aprenentatge orientada a la comprensió i la dotació de sentit.
 • Transformar les estructures organitzatives i curriculars dels centres per tal d’oferir a l’alumnat i al professorat contextos engrescadors i actualitzats d’ensenyament i aprenentatge.
 • Fer sostenible la Xarxa School+ de manera que permeti, no només enfortir el processos de col·laboració entre docents i estudiants, sinó també generar coneixements sobre les estratègies de participació, intercanvi, resistències... que es generen en les interaccions dins els centres i entre centres.
 • Contribuir a una millor relació dels centres de secundària amb les necessitats cognitives i emocionals dels estudiants i les demandes canviants de la societat actual.

Objectius

 1. Explorar la utilització dels portafolis electrònics com a forma d’avaluació dels processos i resultats de l’aprenentatge orientat a la comprensió i la dotació de sentit. Amb la implicació de l’alumnat de secundària en el propi procés de pressa de decisions sobre el sentit i la finalitat de l’e-portafoli en el seu procés d’aprenentatge, es busca que l’alumnat pugui construir comprensions més complexes sobre què pot significar l’aprenentatge escolar i com aquest pot comportar elements enriquidors per al seu creixement com a individus i ciudadans, i no solament com una forma d’obtenir un certificat.
 2. Potenciar i analitzar formes d’aprenentatge afavoridores de la comprensió utilitzant entorns virtuals. La mera utilització de TIC no resol el problema d’un ensenyament més orientat a la memorització repetitiva que a la comprensió. Aquest projecte planteja un entorn d’aprenentatge on es combina un eina virtual amb una perspectiva pedagògica que converteix l’alumnat en l’actor principal del seu aprenentatge. Afavorint d'aquesta manera la comprensió i la dotació de sentit.
 3. Promoure una cultura de canvi pedagògic i tecnològic als centres de secundària. Més de trenta anys de recerca sobre l'ús educatiu de TIC han mostrat que només una transformació profunda en les concepcions sobre l’ensenyament, l’aprenentatge i les estructures organitzatives i simbòliques dels centres pot garantir que l'ús d’aquestes eines constitueixi una millora en els processos i resultats de l’aprenentatge. D’aquí la importància de promoure, en aquest projecte, una cultura de canvi pedagògic i tecnològic als centres de secundària.
 4. Generar coneixement des de la pràctica que puguin contribuir a millorar les condicions i els resultats d’ensenyament i aprenentatge als centres de secundària. El seguiment sistemàtic, seguit de l’anàlisi i la interpretació compartida de les condicions i circumstàncies creades per una innovació pedagògica que implica l’ús de TIC es configura com una font fonamental de coneixement contrastat sobre els elements que possibiliten o dificulten la millora del centres de secundària.
 5. Afavorir la detecció i l’anàlisi d’estratègies de col•laboració entre docents, intracentres i intercentres de secundària. Una de les característiques dels centres actuals és que mantenen les portes del centre i les aules massa tancades i les parets massa altes. Aquest projecte cerca fomentar les estratègies de col•laboració en els propis centres, entre els centres, com a forma de generar estratègies de canvi ampliades.
 6. Detectar, analitzar i fomentar processos interdisciplinaris d’organització curricular. En un món en el que cada dia el problemes són més globals i els camps d’estudi més interdisciplinaris, sembla fonamental introduir formes d’integració de les disciplines del currículum que permetin al professorat i a l’alumnat aproximacions més profundes i significatives al coneixement.
 7. Contribuir a la creació de coneixement teòric-pràctic mitjançant la divulgació sistemàtica dels processos i resultats de la recerca per mitjà de la pàgina web del projecte, l’organització d’activitats, la presentació a congressos i fòrums especialitzats i la publicació d’articles.

Participants

Joan Carretero, Silvina Casablancas, Mª José de Molina, Suzanne Furlan, Xavier Giró, Fernando Hernández (coordinador), Verónica Larraín, Leopold Magriñà, Teresa Moyá, Jörg Müller, Ana Muniente, Paulo Padilla Petry, Isabel Porta, Juana Mª Sancho (coordinadora).

Volver a la lista de proyectos